GWARANCJA

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


Na cały oferowany sprzęt udzielamy gwarancji.
   
Gwarancja obejmuje wszystkie części mechaniczne, zregenerowane przez Gwaranta, takie jak linki, łożyska, opcjonalnie paski napędowe.


Nabywca zobowiązany jest do smarowania oraz czyszczenia części zgodnie z zaleceniami Gwaranta.


Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek przenoszenia, przesuwania sprzętu, transportu, uszkodzeń plastiku oraz zaślepek.


Gwarancja nie obejmuje normalnych śladów użytkowania lub uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania towaru (wyrwania, zgięcia, złamania).


Nabywca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w czystości.


Gwarancja obejmuje tapicerkę wymienianą przez Gwaranta, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, takich jak przecięcia, odbarwienia itp. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego użytkowania (np. nie używanie ręcznika podczas ćwiczeń). Nabywca zobowiązany jest do konserwacji tapicerki œśrodkami zalecanymi przez Gwaranta, co najmniej raz w tygodniu.


Nabywca zobowiązany jest do:  
-konserwacji oraz czyszczenia sprzętu (smarowania pasa bieżni œśrodkami zalecanymi przez Gwaranta nie rzadziej, niż co dwa tygodnie, odkurzania otoczenia bieżni)
-użytkowania sprzętu oraz przygotowania instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia
-codziennego przeglądu stanu technicznego sprzętu przed rozpoczęciem jego pracy
-zabezpieczenia sprzętu cardio przed działaniem czynników atmosferycznych, wilgocią oraz kurzem.   
Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku nie zgłoszenia awarii na czas lub niedopatrzenia przez Nabywcę.
OBSŁUGA I KONSERWACJA


Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa wymaga bezwzględnie regularnego sprawdzania stanu technicznego sprzętu, mocowania jego części oraz elementów łączących, jak œśrubki i nakrętki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, wadliwe części należy wymienić lub wycofać urządzenie z użytkowania aż do czasu naprawy. Bieżnię należy raz miesiącu czyścić (usunąć kurz). Około dwa razy w miesiącu należy smarować pas do bieżni preparatami zalecanymi przez Gwaranta.
OGÓLNE INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA


Sprzęt sportowy służy do poprawy sprawności fizycznej. Instrukcje ćwiczeń wraz z oznaczeniami pracujących mięśni są naklejone na maszyny.


Każde urządzenie wymaga ustawienia na stabilnym, wypoziomowanym podłożu.


Instrukcja podłączenia urządzeń do zasilania - czynności, które należy wykonać przed podłączeniem urządzenia do zasilania:
Urządzenia powinny być wypoziomowane.
Urządzeń nie należy podłączać do zasilania przez przedłużacze.
Każde urządzenie musi posiadać własną linię z zabezpieczeniem B16, dwie bieżnie nie mogą być wpięte do jednego zabezpieczenia.
Do zabezpieczenia urządzeń niezbędne jest, aby w skrzynce z bezpiecznikami znajdowało się zabezpieczenie różnicowe przed spadkiem napięcia.
Przed włączeniem urządzeń do gniazdka, należy wyłączyć je na wyłączniku. Bieżnia nie może mieć zablokowanych przednich kółek.